Hoe lang duurt de voorstelling?

De voorstelling duurt ongeveer 2u15.

Is er een pauze voorzien?

Er is geen pauze voorzien.

Vanaf welke leeftijd is de voorstelling geschikt?

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Er wordt met aandrang gevraagd rekening te houden met de vermelde minimumleeftijd. Studio 100 wenst iedereen een aangename voorstelling te bezorgen zonder overlast voor andere bezoekers en behoudt zich het recht voor kinderen die niet voldoen aan de vermelde leeftijdsgrens de toegang te weigeren in geval van dreigende overlast. Kinderen jonger dan 5 jaar worden sowieso niet toegelaten tot de voorstelling.

Op welke manier is de voorstelling te bekijken?

Elke toeschouwer neemt plaats op één van de 8 rijdende tribunes en kan de voorstelling volgen door middel van een hoofdtelefoon. Er worden hygiënische beschermingshoesjes voor de hoofdtelefoons voorzien. Bovendien wordt het geluidsniveau begrensd volgens de wettelijk voorziene norm. Zo kan iedereen op een comfortabele manier genieten van de voorstelling.

Wat als ik te laat aankom voor de voorstelling?

Elke voorstelling start stipt. Wees dus tijdig aanwezig in het theater en hou rekening met mogelijke files. Laatkomers zullen de zaal enkel kunnen betreden onder begeleiding van het zaalpersoneel en wanneer de veiligheid het toelaat.

Ik draag een hoorapparaat. Kan ik dan ook gebruik maken van de hoofdtelefoon?

De tribunes van het Studio 100 Pop-Up Theater zijn voorzien van een ringleiding. Deze is beschikbaar op alle zitplaatsen. Een bezoeker met een hoorapparaat of cochleair implantaat kan gebruik maken van de ringleiding door zijn/haar toestel op de T-stand te zetten. De hoofdtelefoon moet niet gebruikt worden. Bezoekers met een hoorapparaat of cochleair implantaat zonder T-stand kunnen gewoon de hoofdtelefoon gebruiken.

Kan ik tijdens de voorstelling de zaal verlaten?

Omwille van het technische concept van de voorstelling waarbij de tribunes doorheen de zaal rijden, is het niet op elk moment mogelijk om de zaal te verlaten of terug binnen te komen. Indien het voor jou toch noodzakelijk is, kan je hiervoor de tribunemedewerker aanspreken. De zaalmedewerkers zullen je dan onder begeleiding naar de foyer brengen. Nadien weer de zaal betreden zal onder begeleiding van het zaalpersoneel gebeuren en enkel op het ogenblik dat de veiligheid het toelaat.

Mag ik foto's of videobeelden maken tijdens de voorstelling?

Fototoestellen en andere audio- en/of visuele opnametoestellen zijn verboden tijdens de voorstelling. Op het einde van een voorstelling (het groeten van het publiek) mogen wel foto's gemaakt worden om te delen op social media.

Ik heb lichtflitsgevoelige epilepsie. Kan ik naar deze voorstelling?

In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van lichteffecten die een invloed kunnen hebben op mensen met lichtflitsgevoelige epilepsie. Wij vragen om hiervoor de nodige voorzorgen te nemen.